Michał Łuczak – Prace leśne – wystawa w MpM14 (20.8 – 30.10)

Zobacz losowy wpis
Michał Łuczak – Prace leśne – wystawa w MpM14 (20.8 – 30.10)

TIFF Center, TIFF Festival i Galeria Miejsce przy Miejscu 14 zapraszają na wystawę fotografii Michała Łuczaka Prace Leśne.

Michał Łuczak - Prace leśne

Leśnicy od kilkunastu lat przebudowują polskie lasy. Zmieniają ich strukturę gatunkową, nasadzając na przykład buki i dęby, bardziej odporne na postępujące zmiany klimatyczne niż sosna zwyczajna czy świerk pospolity. Celem tych działań ma być zachowanie bogactwa biologicznego ekosystemów leśnych. Jednocześnie kontynuują pozyskiwanie surowca, czyli drewna. W uproszczeniu ten proces nazywa się gospodarką leśną trwale zrównoważoną.

W programie studiów na Wydziałach Leśnictwa są zajęcia takie jak transport leśny, pozyskiwanie drewna, ekonomika leśnictwa czy gospodarka łowiecka. Brakuje natomiast zajęć poświęconych emocjonalnej więzi człowieka z lasem i jego oddziaływania na naszą psychikę. Może dlatego leśnicy często tej więzi nie rozumieją. Tymczasem las pamiętany przez człowieka jest częścią jego tożsamości, lokalizacją ważnych wspomnień. Coraz częściej i głośniej wybrzmiewa pogląd, że czas wyłączyć nawet 20% naszych lasów z użytkowania rębnego i pozostawić je przyrodzie. Jednak od niemal 20 lat nie powstał w Polsce żaden nowy Park Narodowy, a unikalne starodrzewia w takich miejscach jak Puszcza Karpacka podlegają gospodarce leśnej, której głównym priorytetem jest pozyskanie surowca, a konsekwencją zniszczenie środowiska naturalnego. Nowe nasadzenia w liczbie około 500 milionów drzewek rocznie nie są w stanie realnie zbilansować wycinek ani odtworzyć zdewastowanych ekosystemów.

Zobacz więcej


Michał Łuczak – Prace leśne

wystawa czynna od 20 sierpnia do 30 października 2020
udostępnienie wystawy: czwartek, 20 sierpnia, godz. 12:00
galeria Miejsce przy Miejscu, pl. Strzelecki 14, Wrocław

organizator: TIFF Center, TIFF Festival i Galeria Miejsce przy Miejscu 14 / OPT

wydarzenie na FB