Imaginarium natury – warsztaty linorytniczne dla dzieci (30.06)

Zobacz losowy wpis
Imaginarium natury – warsztaty linorytniczne dla dzieci (30.06)

Zapraszamy dzieci w wieku 10-16 lat na spotkanie z linorytem, podczas którego w sposób praktyczny poznają sztukę grafiki warsztatowej i rozwiną twórcze oraz manualne umiejętności. Przy tej okazji przyjrzymy się niezwykłej twórczości Jana Nowaka – wybitnego śląskiego linorytnika, którego prace są opowieścią o zachwycie nad pięknem przyrody, radości z nieustannego odkrywania jej tajemnic, afirmacji życia, marzeniach, ale także o tęsknotach i przemijaniu. Uczestnicy_czki poznają podstawowe informacje na temat techniki linorytu, a następnie krok po kroku wykonają własnoręcznie matryce i odbiją autorskie grafiki na prasie drukarskiej.

Warsztaty poprowadzi Dagmara Świętek, absolwentka wrocławskiej ASP Wydziału Grafiki Warsztatowej i założycielka Drukarni Typograficznej Mutant LetterPress.

Warsztaty linorytnicze w MpM 12 (30.06.2023)
Warsztaty linorytnicze w MpM 12 (30.06.2023)

Jan Nowak grafik związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. W latach 1958-1959 uczył się technik graficznych u Stefana Suberlaka w Ognisku Plastycznym w Katowicach. Z zawodu górnik, w kopalni „Katowice” przepracował 28 lat. Był współzałożycielem koła plastyków „Gwarek 58” przy kopalni „Katowice. W 1989 otrzymał zezwolenie na wykonywanie zawodu artysty plastyka z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uprawia linoryt, miedzioryt i suchą igłę. W pracach artysty dominuje motyw śląskiego pejzażu i jego mieszkańców, często przedstawiony z ornamentalną drobiazgowością i bogactwem rozwiązań tematycznych. W jego pracach widać kształtowane od dziecka umiłowanie natury.

“Sztuką piękną jest to, co ręka, głowa i serce człowieka idą w parze” – Ruskin


Imaginarium natury – warsztaty linorytniczne dla dzieci
30 czerwca 2023 – piątek
godz. 10.00 – 14.00

koszt: 60 zł / os.
grupa wiekowa: 10 – 16 lat
liczba miejsc ograniczona (max 8 os.)
zapisy: wypełnij formularz 

Miejsce przy Miejscu 12 – filia Ośrodka Postaw Twórczych
Drukarnia Typograficzna MUTANT LetterPress
pl. Strzelecki 12, Wrocław

Wydarzenie na FB