Masturbacja

Dyskurs przyćmiewa iskry twoich oczu,
zastygłych w działaniu, choć słowo ”sufrażystka”
pobudza coraz gwałtowniej. Łapa języka

grodzi przestrzenie, które mogłyby być nasze.
Mógłbym milczeć, skrajnie i centralnie, a jednak
przechodzę tekstami, ściekiem znaczeń, w tematy

dyszaczek, którym odgrywasz wariacje,
i wszyscy, niezrzeszeni w milczeniu, gaśniemy
frazami strachu o świadczenia i dostępy.

Paweł Markowski – Wiersz
QR kod: Paweł Markowski – Wiersz