1. Moderato


2. Lento


3. Presto


„agu | pierwsza sylaba” są przetworzeniami rejestracji domowego otoczenia. głównym aktorem jest dziecko, a w tle pojawiają się jego rodzice. wejściowe ścieżki uległy seriom modyfikacji. źródło i semantyka pozostawiają czytelne ślady, markery dzieciństwa, opiekuńczości i związanych z tym emocji. jednocześnie są zacierane i daje to nowe jakości. groteska i jarmarczność przeplatają się z folwarkiem maszyn.

Roman Bromboszcz – agu | pierwsza sylaba
QR kod: Roman Bromboszcz – agu | pierwsza sylaba