Butoh Techno – spektakl audiowizualny (7.05)

Zobacz losowy wpis
Butoh Techno – spektakl audiowizualny (7.05)

7 maja za­pra­sza­my Pań­stwa na ja­poń­sko-an­giel­sko-pol­ski pla­no­wo-im­pro­wi­zo­wa­ny spek­takl au­dio­wi­zu­al­ny pt. Bu­toh Tech­no.

W pro­gra­mie:

  • taniec butoh
  • film eksperymentalny
  • polsko-japońskie techno
  • muzyka improwizowana

Z udzia­łem:

  • Tukasa Kamidate – taniec butoh
  • Ayako Ogawa – fortepian, głos
  • Matylda Gerber – saksofon
  • Mariae Śmiarowska – głos, ruch
  • Maciej Piątek – film eksperymentalny
  • Filip Zawada – laptop
    oraz
  • Shepherds of Cats

Reżyseria:
Filip Zawada i Jan FanfareButoh Techno – spektakl audiowizualny

niedziela – 7 maja 2017
godz. 20:00, bilety: 15 zł

Ośrodek Postaw Twórczych
ul. Działkowa 15, Wrocław

Więcej informacji.