Butoh Techno – spektakl audiowizualny (7.05)

Zobacz losowy wpis
Butoh Techno – spektakl audiowizualny (7.05)

7 maja za­pra­sza­my Pań­stwa na ja­poń­sko-an­giel­sko-pol­ski pla­no­wo-im­pro­wi­zo­wa­ny spek­takl au­dio­wi­zu­al­ny pt. Bu­toh Tech­no.

W pro­gra­mie:

 • taniec butoh
 • film eksperymentalny
 • polsko-japońskie techno
 • muzyka improwizowana

Z udzia­łem:

 • Tukasa Kamidate – taniec butoh
 • Ayako Ogawa – fortepian, głos
 • Matylda Gerber – saksofon
 • Mariae Śmiarowska – głos, ruch
 • Maciej Piątek – film eksperymentalny
 • Filip Zawada – laptop
  oraz
 • Shepherds of Cats

Reżyseria:
Filip Zawada i Jan FanfareButoh Techno – spektakl audiowizualny

niedziela – 7 maja 2017
godz. 20:00, bilety: 15 zł

Ośrodek Postaw Twórczych
ul. Działkowa 15, Wrocław

Więcej informacji.