Promocja!

Pod­opiecz­ni Sto­wa­rzy­sze­nia Oca­lić Szan­sę – SOS: Fenomenalne powierzchnie tnące

35.00  25.00 

wydawca: Ośrodek Postaw Twórczych 2014
język: polski
strony: 92
format: 210×140 cm
papier: Munken Pure, wkład – 150g/m2, okładka – 300 g/m2
opieka artystyczna / edycja: Krzysztof Solarewicz, Filip Zawada
opracowanie graficzne / skład: Dagmara Świętek
oprawa: miękka
nakład: 500 sztuk
ISBN: 978-83-917373-2-3

Na stanie

Opis

Au­to­ra­mi zdjęć pre­zen­to­wa­nych na wy­sta­wie są dzie­ci i mło­dzież w wie­ku 10-15 lat, pod­opiecz­ni Sto­wa­rzy­sze­nia Oca­lić Szan­sę – SOS, uczest­ni­cy warsz­ta­tów fo­to­gra­ficz­nych, pro­wa­dzo­nych przez wy­kła­dow­ców Ośrod­ka Po­staw Twór­czych we Wro­cła­wiu – Fi­li­pa Za­wa­dę i Krzysz­to­fa So­la­re­wi­cza.

Autorzy: Kin­ga Wa­wer­czyk, Do­mi­ni­ka Wa­wer­czyk, Ja­kub Wa­wer­czyk, Do­mi­ni­ka No­wa­kow­ska, Ar­ka­diusz Ma­zur,  Kac­per Kunc, Grze­gorz Le­śniew­ski, Gra­cjan Choj­nac­ki, Da­mian Choj­nac­ki, Ra­do­sław Stę­pień, Rok­sa­na Stę­pień, Mi­chał Cie­siel­ski, Ewe­li­na Po­kro­pek, Se­ba­stian Przy­byl­ski.

Zobacz pełny opis produktu.

Dodatkowe informacje

Waga0.35 kg
Wymiary21 × 14 × 1 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.