Maciej Filipczuk: MetaMuzyka
Nakład wyczerpany

MetaMuzyka

Maciej Filipczuk

Lider folkowego zespołu Lautari Maciej Filipczuk nagrał płytę z perkusistą Jakubem Sucharem oraz wibrafonistą i pianistą Marcinem Ciupidro. Tytuł płyty MetaMuzyka ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony odnosi się do osoby Kazimierza Mety, a z drugiej oddaje głębszy, ponadczasowy wymiar muzyki wiejskiej. Do spotkania tej trójki doszło dzięki legendzie polskiej muzyki tradycyjnej, nieżyjącemu już Kazimierzowi Meto ze wsi Glina, który był artystą wiejskim, skrzypkiem grającym archaiczny repertuar swojego mikroregionu (okolice Rzeczycy), wywodzący się jeszcze z XIX wieku.

Kazimierz Meto był samoukiem, muzykiem z własnym wyrazistym stylem, grającym z ogromną ekspresją i z piękną, indywidualną ornamentacją frazy. Proste, repetytywne tematy mazurków, oberków i polek zyskiwały w jego wykonaniach niezwykle żywe, pulsujące interpretacje, z charakterystycznym dla wiejskiej muzyki tempem rubato i częstymi zmianami wariantów. Muzyk skończył 4 oddziały szkoły w Liciążnej, w roku 1937. W czasie II Wojny Światowej był przez 9 miesięcy więziony w niemieckim obozie pracy, co wywarło duży wpływ na jego psychikę i zdrowie. Od tamtej pory pozostał w domu, na rodzinnej ziemi w Glinie, pasąc krowy i grywając na weselach i pograjkach.

Wraz z grającym na basach bratem Józefem, tworzyli rodzinną kapelę Metów – zachowującą dawne brzmienie i instrumentarium, jedną z najciekawszych kapel tradycyjnych na Mazowszu.

Mam nadzieję, że w MetaMuzyce odnajdziecie zarówno atmosferę roztańczonej wiejskiej izby, jak i refleksje na temat związku człowieka z przeszłością i przyszłością, jego miejsca w czasie i przestrzeni.

Maciej Filipczuk

Prostota tej muzyki, przywołująca na myśl ludową naiwność, jest przez swój minimalizm wciągająca, a jej leniwe tempo doskonale oddaje nostalgiczne nastawienie wobec dokonującego swych dni gatunku.

Mateusz Krawczyk, Screenagers.pl


Maciej Filipczuk: MetaMuzyka „Mazurek weselny”