Pracownia Grafiki Warsztatowej i Książki Unikatowej

Autorska pracownia Katarzyny Pietrzak-Zawady

Pracownia Grafiki Warsztatowej i Książki Unikatowej
Pracownia Grafiki Warsztatowej i Książki Unikatowej

Pracownia Grafiki Warsztatowej i Książki Unikatowej ma stać się miejscem adresowanym do twórców myślących nowatorsko, ale zainteresowanych technikami tradycyjnymi i kultywowaniem dawnego, powoli odchodzącego w zapomnienie rzemiosła. Chcemy, aby kurs ten przyciągnął osoby lubiące eksperymentować, poszerzać własny repertuar środków wyrazu oraz chętnych do wymiany twórczej energii z innymi sympatykami warsztatowych form. Odpowiedzialna za pracownię Katarzyna Pietrzak-Zawada pragnie kultywować rzemiosło powoli odchodzące w zapomnienie. Chciałaby ocalić wiedzę, która znika wraz z dawnymi mistrzami.

Pracownia jest miejscem, gdzie przenika się kilka dziedzin sztuki i rzemiosła. Dlatego oprócz nauki technik graficznych, mającej charakter ciągły, w programie pracowni znajdują się również okazjonalne spotkania z twórcami, którzy poruszają się w innych niż grafika obszarach artystycznych i rzemieślniczych. Pozwoli to kursantom rozwinąć wiedzę, umiejętności i wyobraźnię także w innych warsztatowych formach, takich jak pozłotnictwo, introligatorstwo, dawne techniki fotograficzne oraz malarskie, kaligrafia czy typografia.


Informacje o kursie.
kontakt z pracownią:
pietrzakzawada@gmail.com