Pracownia Grafiki Warsztatowej i Książki Unikatowej

Autorska pracownia Katarzyny Pietrzak-Zawady

Pracownia Grafiki Warsztatowej i Książki Unikatowej
Pracownia Grafiki Warsztatowej i Książki Unikatowej

Pracownia Grafiki Warsztatowej i Książki Unikatowej jest adresowana do twórców myślących nowatorsko, ale zainteresowanych technikami tradycyjnymi. Chcemy, aby prowadzone przez nas kursy przyciągały osoby lubiące eksperymentować, poszerzać własny repertuar środków wyrazu. Odpowiedzialna za pracownię Katarzyna Pietrzak-Zawada pragnie kultywować rzemiosło powoli odchodzące w zapomnienie. Ocala wiedzę, która znika wraz z dawnymi mistrzami.

Pracownia jest miejscem, gdzie przenika się kilka dziedzin sztuki i rzemiosła. Dlatego oprócz nauki technik graficznych, mającej charakter ciągły, w programie pracowni znajdują się również okazjonalne spotkania z twórcami, którzy poruszają się w innych niż grafika obszarach artystycznych i rzemieślniczych. Pozwala to kursantom rozwijać wiedzę, umiejętności i wyobraźnię, także w innych warsztatowych formach, takich jak pozłotnictwo, introligatorstwo, dawne techniki fotograficzne oraz malarskie, kaligrafia czy typografia.

grafika warsztatowa – informacje o kursie 
kontakt z pracownią: pietrzakzawada@gmail.com